Informacja RODO

Informacja RODO

Niniejszym informujemy, i偶:

1. Administratorem Pa艅stwa danych osobowych lub uzyskanych od Pa艅stwa danych osobowych os贸b fizycznych reprezentuj膮cych Pa艅stwa firm臋 lub os贸b fizycznych wskazanych przez Pa艅stwa do kontaktu, takich jak: imi臋, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy (dalej: Dane osobowe) jest: UNIMAX S.A. z siedzib膮 w Kielcach, ul. Okrzei 35,聽25-526 Kielce, wpisan膮 przez S膮d Rejonowy w Kielcach, X Wydzia艂 Gospodarczy KRS do rejestru przedsi臋biorc贸w KRS pod numerem 0000069145, NIP: 959-125-05-19, (dalej: Administrator).

2. Dane kontaktowe Administratora w zakresie zwi膮zanym z danymi osobowymi to: dane.osobowe@unimax.com.pl.

3. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Danych osobowych jest lub mo偶e by膰 :

a) wyra偶ona przez Pa艅stwa zgoda; albo

b) konieczno艣膰 wykonania umowy, kt贸rej jeste艣cie Pa艅stwo stron膮 lub podj臋cia na Pa艅stwa 偶膮danie dzia艂a艅 przed jej zawarciem; albo

c) konieczno艣膰 wype艂nienia przez Administratora obowi膮zku prawnego; albo

d) realizacja cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora albo przez stron臋 trzeci膮.

4. Dane osobowe b臋d膮 lub mog膮 by膰 przetwarzane w takich celach jak: zawarcie i realizacja 艂膮cz膮cej strony umowy, porozumienia albo stosunku prawnego, marketing, dochodzenie i obrona praw oraz roszcze艅.

5. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemo偶liwia prawid艂owe wykonanie umowy lub 艂膮cz膮cego nas stosunku prawnego, a tak偶e cel贸w dla kt贸rych osi膮gni臋cia dane te s膮 przetwarzane .

6. Przetwarzanie Danych osobowych mo偶e zosta膰 powierzone przez Administratora osobom trzecim takim jak dostawcy us艂ug lub produkt贸w, audytorzy, doradcy, podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi prawne, us艂ugi ochrony, transportowe, kurierskie, pocztowe.

7. Dane Osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego ani organizacji mi臋dzynarodowej w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

8. Dane Osobowe b臋d膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny dla realizacji celu, w jakim s膮 przetwarzane. Administrator b臋dzie przechowywa艂 Dane osobowe przez okres wynikaj膮cy
z przepis贸w prawa lub przez okres w艂a艣ciwy dla przedawnienia roszcze艅 i czyn贸w karalnych, liczony od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym osi膮gni臋ty zosta艂 cel przetwarzania danych.

9. W oparciu o Dane osobowe Administrator nie b臋dzie podejmowa艂 wobec Pa艅stwa zautomatyzowanych decyzji (profilowania).

10. Posiadacie Pa艅stwo prawo do: dost臋pu do tre艣ci swoich Danych osobowych, ich sprostowania, ich usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych.

11. Mo偶ecie Pa艅stwo r贸wnie偶 wnie艣膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO.

porno izle