Systemy instalacji rurowych Roth PressCheck AluLaserplus

Informacje

Systemy instalacji rurowych Roth PressCheck AluLaserplus

art0

Głównym elementem instalacji wewnętrznych (c.o., z.w.u/c.w.u), stanowiącym o jej pewności i komforcie użytkowania, jest niezaprzeczalnie rura. Rynek oferuje co prawda rury z różnych materiałów, poprzez miedź, stal, ale tak na świecie i w Europie, a zatem i w Polsce, szczyty i popularność zdobywają jednak rury z tworzyw sztucznych. Ponieważ rura ma tak istotny wpływ na funkcjonowanie całej instalacji, jej wybór nie powinien być przypadkowy.

Wśród światowych liderów producentów rur z polietylenu jest niemiecka firma koncernu Roth Werke GmbH z 40-letnim doświadczeniem – Becker Plastics. Warto przy tym zaznaczyć, że Becker Plastics wytwarza wysokiej jakości produkty nie tylko na potrzeby marki własnej Roth, ale zaopatruje również wielu znanych producentów systemów instalacyjnych w Europie.

art1

art2

Jakość jej wyrobów odzwierciedlona jest przede wszystkim w pierwotnym surowcu, bowiem do produkcji rur firma Becker Plastics nie stosuje regranulatu z odzysku.

Rury są pod stałym nadzorem szeregu międzynarodowych instytutów badawczych i higienicznych, jak polski Państwowy Instytut higieny, niemiecki DVGW CERT GmbH oraz IMA Dresden na zgodność z obowiązującymi normami europejskimi.

Jako pierwsza firma na rynku, to właśnie Becker Plastics otrzymała atest na rurę wielowarstwową z wkładką aluminiową do instalacji wody pitnej, a prestiżowy certyfikat DVGW przyznany został przez słynny instytut w Bonn po spełnieniu bardzo rygorystycznych wymagań.

art3

art4

5 warstw Roth Presscheck Alulaserplus bije na „głowę i szyję”!

W całej produkcji systemu Roth tkwi nieprzeciętna wiedza, która stała się bazą przy opracowaniu technologii wytwarzania rury najnowszej generacji, 5-cio warstwowej z wkładką aluminiową o nazwie handlowej Alulaserplus. W taki sposób udało się połączyć właściwości zagęszczonego polietylenu z właściwościami aluminium.

Wybór rodzaju polietylenu również nie jest tutaj przypadkowy, bowiem stosowany jest polietylen PE-RT typ II o zwiększonej odporności na podwyższoną temperaturę uzyskaną w porównaniu z tradycyjnym polietylenem w wyniku modelowania molekularnego. Odporność na niską i wysoką temperaturę sprawia, że to właśnie PE-RT II jest idealnym tworzywem rur do wewnętrznych instalacji ciepłej i zimnej wody.

Swoje doskonałe własności rura zawdzięcza metodzie wytwarzania opartej na koekstruzji, czyli jednoczesnemu wytwarzaniu wszystkich warstw rury. Dodatkowo, podczas produkcji w polietylenie zachodzi proces zagęszczania struktury molekularnej, dzięki czemu uzyskuje się polepszenie jakości otrzymywanego tworzywa.

art5

Należy wspomnieć, że rura bazowa systemu stanowi już rurę „samą w sobie” – co oznacza, że może funkcjonować samodzielnie bez dodatkowych warstw.

Warstwa aluminium stanowi rodzaj stabilizatora zapewniającego zmniejszenie do minimum wydłużalności termicznej rury. Istotną rolę odgrywa sposób łączenia aluminium doczołowo oraz jego grubość, która została dobrana w taki sposób, aby z jednej strony zapewnić odpowiedni poziom stabilizacji rury, a z drugiej, aby nie spowodować zbytniego jej usztywnienia. Ponadto aluminium pełni funkcję bariery antydyfuzyjnej, zapobiegającej przedostawaniu się tlenu do instalacji. Rura nie posiada pamięci kształtu tzn., możemy ją dowolnie, trwale kształtować. Dzięki specyficznej strukturze o dokładnie określonych i dopasowanych grubościach warstw, Alulaserplus gwarantuje najwyższą jakość.

art6rura bazowa inna otoczona warstwą aluminium zgrzewaną na zakładkę   

art7rura bazowa Roth AluLaserplus z PERT otoczona warstwą aluminium zgrzewaną doczołowo laserem  

art8

Sposób i system jaki zastosujemy przy wykonaniu połączeń rur w instalacjach wewnętrznych c.w.u, z.w.u i grzewczych ma również niebagatelne znaczenie dla stabilności konstrukcji. Dlatego specyfika wykonywania połączeń rury Alulaserplus w ramach systemu Roth bazuje na technologii zacisku obwodowego, który polega na mechanicznym zespoleniu tworzywa z kształtką PressCheck za pomocą zaciskarki. Do połączenia nie stosuje się zatem żadnego spoiwa.

Firma Roth oferuje dwa rodzaje złączek:

  • tworzywowe składające się z korpusu wykonanego z wysokowartościowego materiału – polifenylenosulfonu (PPSU) z króćcami, o-ringami i stalowymi tulejami zaciskowymi; złączki z PPSU występują  w zakresie średnic od 14 do 50 mm (cały system do 63 mm); Taki rezultat jest potwierdzeniem wysokich kompetencji producenta! (załącznik program złączek PPSU)

art9

  • z mosiężnym korpusem z króćcami, gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym, o-ringami i stalowymi tulejami zaciskowymi; złączki mosiężne spełniają najostrzejsze standardy międzynarodowe, w tym wymagania zredukowanej zawartości ołowiu do poziomu 10 m g/l, zgodnie z WHO 1993 r. oraz dyrektywą europejską 1998 (98/83/EG). (załącznik program złączek z mosiądzu)

art10

Złączki Roth wykazują zatem idealne właściwości odpowiadające restrykcyjnym wymaganiom w instalacjach wody pitnej.

art11

Można śmiało powiedzieć, że system Roth PressCheck AluLaserplus jest skrojony na miarę. Dlaczego? Ponieważ opiera się na:

  • odpowiedniej tolerancji średnicy rury i złączki, a to podstawowa gwarancja bezawaryjności i eliminacja błędów podczas montażu;
  • technice łączenia narzędziami zaciskowymi dedykowanymi przez firmę Roth, szerokość tulei zaciskowej złączki została idealnie dobrana do wielkości szczęki, założenie szczęki jest w całości na tulei, w ten sposób również eliminujemy błędy montażowe przy wykonywaniu zacisku;

art12

art13

  • szczelności połączenia, bowiem – tylko połączenie, które nie zostało zaprasowane (będzie przeciekać), „unverpresst – undicht” – „nie zaciśnięte – nieszczelne” eliminuje niedbalstwo Wykonawcy do „zera”!

art14

Wielkim atutem systemu jest ubezpieczenie na kwotę € 5.000.000 za szkody powstałe w związku z ewentualną wadliwością wyrobu oraz 10-letnia gwarancja producenta.

Justyna Pytkowska
Roth Polska Sp. z o. o.